SuperSmart voor snelle implementatie efficiënte koeloplossingen

De EU financiert een nieuw project, SuperSmart, dat tijdens ATMOsphere 2016 wordt ingevoerd. SuperSmart streeft naar doorslaggevende voordelen voor het milieu door middel van een snelle implementatie van efficiënte verwarmings- en koeloplossingen.

Het project wordt tijdens een pre-evenement van ATMOsphere Europe 2016 (18 april, Barcelona) ingevoerd. Medewerkers van het project werken de komende jaren aan het verwijderen van de niet-technologische belemmeringen voor de invoering van dergelijke oplossingen, het verhogen van het niveau van expertise tussen technische en niet-technische medewerkers, en ondersteunt de invoering van een nieuw Europees Ecolabel voor supermarkten door het ontwikkelen van ontwerp-criteria voor een dergelijk label.

Efficiënte koeloplossingen

Tijdens de workshop wordt het project gepresenteerd aan Europese actoren en andere belanghebbende partijen. Tevens omvat de workshop de mogelijkheid voor een open kennis-uitwisseling met bijzonder de aandacht voor de niet-technologische belemmeringen die moeten worden aangepakt en de behoefte aan opleidingen in de supermarktsector. De deelnemers kunnen informatie aanvragen over de Labelling Board Assembly en er direct lid van worden. Zij willen het centrale orgaan worden om criteria voor het Europees Ecolabel vast te stellen.

RCC K&L (Refrigeration & Climate Control / Koude and Luchtbehandeling)